Chuyển tới nội dung
Trang chủ » lòng trắng trứng gà

lòng trắng trứng gà

Ovalbumin và các protein có cấu trúc tương tự trong lòng trắng trứng gà

Bài báo này nói về ba loại protein có cấu trúc tương tự với ovalbumin, một loại protein chính trong lòng trắng trứng gà. Các protein này là OVAY, OVAX và ovotransferrin. Bài báo giới thiệu về cấu trúc, sinh lý học và chức năng của các protein… Đọc tiếp »Ovalbumin và các protein có cấu trúc tương tự trong lòng trắng trứng gà

Báo cáo khoa học: Tinh chế và xác định đặc tính của các peptide chống oxy hóa từ lòng trắng trứng gà thủy phân bằng enzyme

Đây là một bài báo khoa học được xuất bản trên tạp chí Food Chemistry năm 2015. Nó nghiên cứu về cách tinh chế và xác định đặc trưng các peptide chống oxy hóa từ lòng trắng gà được thủy phân bằng enzyme. Các peptide chống oxy hóa là những phân tử nhỏ có khả năng ngăn chặn hoặc làm giảm sự phá hủy của các gốc tự do oxy hóa trong cơ thể.

Bài báo này sử dụng nhiều loại enzyme khác nhau để thủy phân lòng trắng gà và so sánh hiệu quả của chúng trong việc giải phóng các peptit chống oxy hóa. Sau đó, bài báo này áp dụng một số kỹ thuật lọc để thu được dung dịch thủy phân lòng trắng trứng bằng enzyme protease-P, một sản phẩm có hoạt tính chống oxy hóa cao nhất. Bài báo này xác định được 16 peptit chống oxy hóa từ sản phẩm này, có nguồn gốc từ ovalbumin, ovotransferrin và cystatin. Bài báo này cũng đo lường khả năng hấp thụ oxy gốc tự do (ORAC) của các peptit ngắn được tổng hợp lại và chỉ ra hai peptit AEERYP và DEDTQAMP có giá trị ORAC cao nhất.

Kết quả của bài báo này cho thấy lòng trắng gà giàu các peptit chống oxy hóa có thể được sử dụng làm nguyên liệu sinh học tiềm năng thông qua quá trình thủy phân enzyme kết hợp với các kỹ thuật tinh chế.

Đọc tiếp »Báo cáo khoa học: Tinh chế và xác định đặc tính của các peptide chống oxy hóa từ lòng trắng trứng gà thủy phân bằng enzyme