Chuyển tới nội dung
Trang chủ » Yêu cầu hoàn tiền hoặc đổi trứng / How to Request a Refund or Exchange for Silkie Eggs

Yêu cầu hoàn tiền hoặc đổi trứng / How to Request a Refund or Exchange for Silkie Eggs

English: If you are not satisfied with your purchase, we offer a refund or exchange policy for our eggs.

Please note that all requests will be carefully reviewed and we will respond within 48 hours. We apologize for any inconvenience this may cause. Contact us at email.


Tiếng Việt: Shop đồng ý hoàn tiền hoặc đổi trứng mới cho khách vô điều kiện theo chính sách bán hàng. Để được hoàn tiền, khách chỉ cần lấy mã đơn hàng từ một trong những cách sau:

  • Email (nếu đặt hàng trên website)
  • Mã đơn hàng (nếu đặt hàng trực tiếp)
  • Mã đơn hàng từ marketplace (Lazada, Shopee…)

Liên hệ shop qua email và gửi kèm các thông tin/ảnh chụp cần thiết tại đây.