Chuyển tới nội dung
Trang chủ » Blog » CHỨNG MINH LẠI QUY TẮC 70 (PHÉP MÀU TĂNG TRƯỞNG) — dùng toán học

CHỨNG MINH LẠI QUY TẮC 70 (PHÉP MÀU TĂNG TRƯỞNG) — dùng toán học

CHỨNG MINH LẠI QUY TẮC 70 (PHÉP MÀU TĂNG TRƯỞNG)
Giải thích cho Chương 34 — Nghệ thuật tư duy liền mạch (Dolf Dobelli)

Đề bài là chứng minh lại thông tin này (chỗ chữ màu đỏ) một cách dễ hiểu:

“Mỗi năm, số vụ tai nạn giao thông tăng 7%”, một chính khách cảnh báo như vậy. Hãy thành thật đi : bằng trực giác chúng ta không hiểu ngay như vậy nghĩa là gì. Do đó, hãy sử dụng một mẹo và tính “số lần gấp đôi”. Bắt đầu với con số 70 kỳ diệu và chia nó cho số phần trăm tăng thêm. Trong ví dụ trên : 70 : 7 = 10 (năm). Vậy điều vị chính khách kia nói là : “Cứ mười năm số tai nạn giao thông lại tăng gấp đôi.”

Tải file PDF ở: https://drive.google.com/file/d/16X_KLG8KMI6NMwC7wKt7pseerxRHY7bl/view?usp=drive_link

 

 

Chuyên mục: