Chuyển tới nội dung
Trang chủ » Năng suất đẻ trứng

Năng suất đẻ trứng

Sự khác biệt giữa gà nuôi trong chuồng và gà nuôi tự do

Gà là một loài gia cầm phổ biến được nuôi để lấy thịt và trứng. Trong điều kiện tự nhiên, gà đẻ trứng mỗi 24-27 giờ, và khả năng đẻ trứng sẽ giảm dần theo tuổi. Tuy nhiên, trong nuôi trồng công nghiệp, người ta sẽ có những… Đọc tiếp »Sự khác biệt giữa gà nuôi trong chuồng và gà nuôi tự do