Chuyển tới nội dung
Trang chủ » Blog » Thông báo cập nhật giá trứng gà ác hôm nay

Thông báo cập nhật giá trứng gà ác hôm nay

Giá trứng gà ác hôm nay thay đổi như sau:

Trứng LỚN:

Trứng SO (dặn trước mới có):

Giá trứng gà ác hôm nay

Giá trứng gà ác hôm nay

 

Nguyên nhân giá trứng gà ác hôm nay thay đổi:

Do đó shop thay đổi bảng giá để phù hợp với thị trường.

Trân trọng.

Chuyên mục: