Chuyển tới nội dung
Trang chủ » Blog » Chiến lược ba năm của WHO để phòng ngừa và ứng phó với mọi hình thức lạm dụng tình dục

Chiến lược ba năm của WHO để phòng ngừa và ứng phó với mọi hình thức lạm dụng tình dục

Lạm dụng tình dục là một trong những vấn đề nghiêm trọng nhất mà Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) phải đối mặt trong hoạt động của mình. Đây là một hành vi vi phạm quyền lợi và sức khỏe của những người mà WHO phục vụ và nhân viên của WHO. WHO đã có những bước đi quan trọng để phòng ngừa và ứng phó với mọi hình thức lạm dụng tình dục. Hãy cùng tìm hiểu về chiến lược ba năm của WHO trong bài tóm tắt sau đây.

  • Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) thông báo việc phòng ngừa và ứng phó với lạm dụng tình dục, bạo hành tình dục và quấy rối tình dục (SEAH) ¹.
  • WHO có chính sách không khoan nhượng với mọi hình thức lạm dụng tình dục của nhân viên của mình, bao gồm cả lợi dụng tình dục và bạo hành tình dục (SEA) đối với những người mà WHO phục vụ, và quấy rối tình dục (SH) đối với nhân viên của WHO ¹.
  • WHO sử dụng thuật ngữ lạm dụng tình dục để chỉ rõ rằng những hành vi này liên quan đến nhân viên của WHO, bị cấm và do đó sẽ bị xử lý kỷ luật ¹.
  • WHO ưu tiên quyền lợi và nhu cầu của nạn nhân và người sống sót. Năm 2021, WHO đã khởi động một giai đoạn hoạt động phòng ngừa và ứng phó tích cực sau những câu chuyện kinh hoàng của nạn nhân và người sống sót của SEA trong cuộc bùng phát Ebola thứ 10 tại Cộng hòa Dân chủ Congo ¹.
  • Để xây dựng và thể chế hóa tiến bộ này, công việc trong tương lai của WHO được khung bởi chiến lược ba năm để phòng ngừa và ứng phó với lạm dụng tình dục ¹.
  • Trong giai đoạn 2023-2025, cùng với các đối tác Liên Hợp Quốc và nhân đạo, và các chính phủ quốc gia, WHO sẽ tập trung vào: đặt nạn nhân và người sống sót lên hàng đầu; thiết lập, nâng cao năng lực và thực thi trách nhiệm; cải cách văn hóa, cơ cấu, hệ thống và năng lực của WHO ².

Phương Quyên.

Nguồn tham khảo

Tìm kiếm:

  • Làm thế nào WHO đang chống lại lạm dụng tình dục trong hoạt động của mình?
  • Chiến lược ba năm của WHO để phòng ngừa và ứng phó với mọi hình thức lạm dụng tình dục
  • Nạn nhân và người sống sót là trung tâm của công việc của WHO về phòng ngừa và ứng phó với lạm dụng tình dục
Chuyên mục: