Chuyển tới nội dung
Trang chủ » Blog » Sản xuất gia cầm hữu cơ tại Hoa Kỳ

Sản xuất gia cầm hữu cơ tại Hoa Kỳ

Bạn có biết gì về sản xuất gia cầm hữu cơ tại Hoa Kỳ? Đây là một quy trình tuân thủ nghiêm ngặt và phức tạp các quy định của Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ (USDA). Bài viết này sẽ cung cấp các thông tin về các yêu cầu và tiêu chuẩn cho sản xuất và nhãn hiệu gia cầm hữu cơ.

Tóm tắt nội dung chính

 • Sản xuất gia cầm hữu cơ là một hệ thống quản lý nhằm bảo vệ tài nguyên, cân bằng sinh thái và bảo tồn đa dạng sinh học.
 • Gia cầm hữu cơ phải được nuôi dưỡng và quản lý hữu cơ từ ngày thứ hai sau khi nở. Thức ăn phải là 100% hữu cơ và không chứa các chất bổ sung hoặc chất phụ gia không được phép.
 • Gia cầm hữu cơ phải có quyền tiếp xúc với không khí trong lành, ánh sáng mặt trời, nước sạch, bóng râm, nơi trú ẩn và khu vực vận động. Việc giam giữ tạm thời chỉ được phép trong trường hợp bảo vệ sức khỏe, an toàn hoặc phúc lợi của gia cầm.
 • Gia cầm hữu cơ phải được thiết lập các biện pháp chăm sóc sức khỏe dự phòng, bao gồm việc chọn giống thích hợp, cung cấp dinh dưỡng đầy đủ, duy trì điều kiện vệ sinh và môi trường sống. Việc sử dụng thuốc kích thích tăng trưởng, kháng sinh, kỹ thuật di truyền và nhân bản động vật là bị cấm.
 • Gia cầm hữu cơ phải được xử lý khi bị bệnh hoặc thương tích. Gia cầm hoặc sản phẩm từ gia cầm được điều trị bằng các chất bị cấm không được bán, dán nhãn hoặc đại diện là hữu cơ.
 • Sản xuất và chế biến gia cầm hữu cơ phải được chứng nhận bởi các tổ chức được USDA ủy quyền. Các hoạt động sản xuất và chế biến phải tuân theo các quy định về việc duy trì sổ sách, ngăn chặn việc lẫn lộn hoặc tiếp xúc với các chất bị cấm. Các thành phần và các chất khác được sử dụng trong hoặc trên sản phẩm gia cầm hữu cơ trong quá trình chế biến phải xuất hiện trên Danh sách Quốc gia (National List).
 • Nhãn hiệu sản phẩm gia cầm hữu cơ phải tuân theo luật và hiển thị số lô hoặc mã ngày có thể truy ngược lại nguồn gốc của gia cầm hoặc hoạt động sản xuất. Các hoạt động được chứng nhận có thể sử dụng tem USDA Organic cho các sản phẩm có ít nhất 95% thành phần hữu cơ và đáp ứng tất cả các yêu cầu về nhãn hiệu.

Sản xuất gia cầm hữu cơ là gì?

Sản xuất gia cầm hữu cơ là một hệ thống quản lý nhằm bảo vệ tài nguyên, cân bằng sinh thái và bảo tồn đa dạng sinh học. Để được bán tại Hoa Kỳ với nhãn hiệu hữu cơ, tất cả các sản phẩm nông nghiệp, bao gồm cả sản phẩm gia cầm trong nước và nhập khẩu, phải tuân theo các quy định của Liên bang. Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ (USDA), phối hợp với các tổ chức chứng nhận được ủy quyền, quản lý sản xuất và nhãn hiệu sản phẩm gia cầm hữu cơ theo Đạo luật Sản xuất Thực phẩm Hữu cơ năm 1990 và Chương trình Hữu cơ Quốc gia (NOP), Mục 7 của Quy tắc Liên bang (CFR), Phần 205, còn được gọi là Quy tắc Cuối cùng của NOP.

Yêu cầu cho sản xuất và nhãn hiệu gia cầm hữu cơ

Để được chứng nhận sản xuất gia cầm hữu cơ, các nhà sản xuất phải thực hiện các bước sau:

 • Gia cầm hữu cơ phải được nuôi dưỡng và quản lý theo phương pháp hữu cơ từ ngày thứ hai sau khi nở. Điều này có nghĩa là gia cầm hoặc sản phẩm ăn được từ gia cầm sẽ mất trạng thái hữu cơ nếu chúng được chuyển khỏi trang trại hữu cơ và quản lý trên một hoạt động không hữu cơ. Chúng không thể được xoay vòng trở lại sản xuất hữu cơ.
 • Thức ăn cho gia cầm phải là 100% hữu cơ và không chứa các chất bổ sung hoặc chất phụ gia ngoài những chất được phép. Điều này bao gồm tất cả các thành phần nông nghiệp của khẩu phần ăn, kể cả rong biển và chất mang trong các chất bổ sung thức ăn. Các ruộng, bao gồm các đồng cỏ được sử dụng cho gia cầm hữu cơ và các khu vực được sử dụng để tiếp xúc với không khí ngoài, phải được chứng nhận. Các nhà sản xuất cây trồng bán thức ăn cho gia súc cho các nhà sản xuất gia cầm hữu cơ phải được chứng nhận, và không thể bán thức ăn của họ là hữu cơ theo miễn trừ cho nông dân nhỏ có doanh thu dưới 5000 đô la mỗi năm.
 • Gia cầm hữu cơ phải có quyền tiếp xúc với không khí trong lành, ánh sáng mặt trời, nước sạch, bóng râm, nơi trú ẩn và khu vực vận động quanh năm. Điều kiện sống phải phù hợp với loài, giai đoạn sống, khí hậu và môi trường. Việc hạn chế tiếp xúc với bên ngoài chỉ được phép trong trường hợp bảo vệ sức khỏe, an toàn hoặc phúc lợi của gia cầm. Việc giam giữ liên tục của bất kỳ con vật nào trong nhà là bị cấm.
 • Gia cầm hữu cơ phải thực hiện các biện pháp chăm sóc sức khỏe dự phòng, bao gồm việc chọn giống thích hợp, cung cấp dinh dưỡng đầy đủ, duy trì điều kiện vệ sinh và môi trường sống. Việc sử dụng thuốc kích thích tăng trưởng, kháng sinh, kỹ thuật di truyền và nhân bản động vật là bị cấm.
 • Gia cầm hữu cơ phải được xử lý khi bị bệnh hoặc thương tích. Việc sử dụng thuốc trừ sâu tổng hợp chỉ được phép trong một số trường hợp hạn chế. Gia cầm hoặc sản phẩm từ gia cầm được điều trị bằng các chất bị cấm không được bán, dán nhãn hoặc là hữu cơ.
 • Sản xuất và chế biến gia cầm hữu cơ phải được chứng nhận bởi các tổ chức được USDA ủy quyền. Các hoạt động sản xuất và chế biến phải tuân theo các quy định về việc duy trì sổ sách, ngăn chặn việc lẫn lộn hoặc tiếp xúc với các chất bị cấm. Các thành phần và các chất khác được sử dụng trong hoặc trên sản phẩm gia cầm hữu cơ trong quá trình chế biến phải nằm trong Danh sách Quốc gia (National List).
 • Nhãn hiệu sản phẩm gia cầm hữu cơ phải tuân theo luật và ghi rõ số lô hoặc mã ngày có thể truy ngược lại nguồn gốc của gia cầm hoặc hoạt động sản xuất. Các hoạt động được chứng nhận có thể sử dụng tem USDA Organic cho các sản phẩm có ít nhất 95% thành phần hữu cơ và đáp ứng tất cả các yêu cầu về nhãn hiệu.

Kết luận

Sản xuất gia cầm hữu cơ là một quá trình nghiêm ngặt và phức tạp, nhưng nó mang lại nhiều lợi ích cho môi trường, sức khỏe con người và sự phúc lợi của gia cầm. Bằng việc tuân thủ các tiêu chuẩn và quy định của USDA, các nhà sản xuất có thể đảm bảo rằng sản phẩm của họ đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của người tiêu dùng về thực phẩm hữu cơ.

Lược dịch & biên soạn lại bởi Phương Quyên.

Nguồn tham khảo

Requirements for Organic Poultry Production | eOrganic. https://eorganic.org/node/7959.

Tìm kiếm:

 • Quy trình sản xuất gia cầm hữu cơ
 • Tiêu chuẩn USDA cho gia cầm hữu cơ
 • Quản lý sức khỏe gia cầm hữu cơ
 • Chế biến và nhãn hiệu gia cầm hữu cơ
 • Danh sách Quốc gia trong sản xuất gia cầm hữu cơ
 • Lợi ích của sản xuất gia cầm hữu cơ
 • Nhãn hiệu USDA Organic cho gia cầm
 • Sản phẩm gia cầm hữu cơ và người tiêu dùng
Chuyên mục: