Chuyển tới nội dung
Trang chủ » Blog » FSIS đề xuất chiến lược mới để kiểm soát Salmonella trong sản phẩm gia cầm

FSIS đề xuất chiến lược mới để kiểm soát Salmonella trong sản phẩm gia cầm

Bạn có biết rằng Salmonella là một trong những vi khuẩn gây bệnh thường gặp nhất từ thực phẩm? Salmonella có thể gây ra các triệu chứng như sốt, đau bụng, tiêu chảy, và nôn mửa. Salmonella thường được tìm thấy trong các sản phẩm gia cầm, như gà và gà tây. Vì vậy, việc kiểm soát Salmonella trong sản phẩm gia cầm là rất quan trọng để bảo vệ sức khỏe của người tiêu dùng. Đây là lý do tại sao Cục An toàn và Kiểm tra Thực phẩm (FSIS) của Hoa Kỳ đang xem xét một khung pháp lý mới để áp dụng một chiến lược mới để kiểm soát Salmonella trong sản phẩm gia cầm và giảm thiểu số ca nhiễm Salmonella liên quan đến các sản phẩm này.

Tóm tắt nội dung chính

 • FSIS là cơ quan y tế công cộng thuộc Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ (USDA), có nhiệm vụ đảm bảo rằng các sản phẩm thịt, gia cầm, và trứng là an toàn, tươi ngon, và được ghi nhãn đúng cách.
 • FSIS đang xem xét một khung pháp lý mới để áp dụng một chiến lược mới để kiểm soát Salmonella trong sản phẩm gia cầm, bao gồm ba thành phần chính:
  • Yêu cầu các đàn gia cầm được kiểm tra Salmonella trước khi vào nhà máy chế biến.
  • Tuyên bố Salmonella là một chất gây ô nhiễm trong các sản phẩm gà không qua chế biến nhiệt (NRTE) có bọc vỏ hoặc nhồi nhân.
  • Thiết lập các tiêu chuẩn vi sinh vật học mới cho các sản phẩm gia cầm dựa trên số lượng vi khuẩn Salmonella thay vì chỉ dựa trên sự hiện diện hay vắng mặt của vi khuẩn này.
 • FSIS đang thu thập các bằng chứng khoa học liên quan đến các phương pháp được đề xuất trong khung pháp lý này, bao gồm việc nhờ Ủy ban Cố vấn Quốc gia về Tiêu chuẩn Vi sinh vật học cho Thực phẩm (NACMCF) cung cấp hướng dẫn về các tiêu chuẩn vi sinh vật học mà FSIS có thể sử dụng để ngăn ngừa các ca nhiễm Salmonella liên quan đến các sản phẩm gia cầm. FSIS cũng đang hoàn thành một hồ sơ rủi ro cho các loại Salmonella gây bệnh trong gia cầm và đang hợp tác thực hiện các đánh giá rủi ro định lượng cho Salmonella trong gà và gà tây. FSIS cũng đã mở rộng chương trình lấy mẫu thăm dò cho các phần thịt gà non để tạo ra dữ liệu vi sinh vật để giúp thông tin cho các chính sách tương lai và đã chuyển từ việc sử dụng các bài kiểm tra dựa trên sự hiện diện sang các bài kiểm tra xác định số lượng tất cả các tế bào Salmonella.
 • FSIS sẽ tiếp tục tìm kiếm ý kiến của các bên liên quan về khung pháp lý được đề xuất này. Cơ quan sẽ có mục tiêu là thận trọng và minh bạch trong cách tiếp cận của mình khi chuyển sang thực hiện một chiến lược cuối cùng. FSIS sẽ công bố một thông báo đề xuất để tuyên bố Salmonella là một chất gây ô nhiễm trong các sản phẩm gà NRTE có bọc vỏ hoặc nhồi nhân vào năm 2022, và dự kiến sẽ công bố các quy định và chính sách đề xuất khác thực hiện chiến lược này vào năm 2023, với mục tiêu hoàn thành bất kỳ quy định nào vào giữa năm 2024.

Khung pháp lý mới cho chiến lược kiểm soát Salmonella

USDA FSIS declares Salmonella as an adulterant in breaded stuffed raw chicken products | Agri-Pulse Communications, Inc.

Tuy nhiên, mặc dù FSIS đã có mục tiêu giảm số ca nhiễm Salmonella liên quan đến sản phẩm gia cầm từ lâu, nhưng chúng ta chưa thấy sự thành công với cách tiếp cận hiện tại của cơ quan. FSIS đã sử dụng mục tiêu của Sở Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Hoa Kỳ (HHS) trong

Chương trình Mục tiêu Sức khỏe Quốc gia (Healthy People) để giảm số ca nhiễm Salmonella liên quan đến sản phẩm gia cầm, nhưng cơ quan chưa thấy sự thành công với cách tiếp cận hiện tại của mình. Do đó, FSIS đang xem xét một khung pháp lý mới để áp dụng một chiến lược mới để kiểm soát Salmonella trong sản phẩm gia cầm.

Khung pháp lý mới này bao gồm ba thành phần chính:

 • Yêu cầu các đàn gia cầm được kiểm tra Salmonella trước khi vào nhà máy chế biến.
 • Tuyên bố Salmonella là một chất gây ô nhiễm trong các sản phẩm gà không qua chế biến nhiệt (NRTE) có bọc vỏ hoặc nhồi nhân.
 • Thiết lập các tiêu chuẩn vi sinh vật học mới cho các sản phẩm gia cầm dựa trên số lượng vi khuẩn Salmonella thay vì chỉ dựa trên sự hiện diện hay vắng mặt của vi khuẩn này.

FSIS đang thu thập các bằng chứng khoa học liên quan đến các phương pháp được đề xuất trong khung pháp lý này, bao gồm việc nhờ Ủy ban Cố vấn Quốc gia về Tiêu chuẩn Vi sinh vật học cho Thực phẩm (NACMCF) cung cấp hướng dẫn về các tiêu chuẩn vi sinh vật học mà FSIS có thể sử dụng để ngăn ngừa các ca nhiễm Salmonella liên quan đến các sản phẩm gia cầm. FSIS cũng đang hoàn thành một hồ sơ rủi ro cho các loại Salmonella gây bệnh trong gia cầm và đang hợp tác thực hiện các đánh giá rủi ro định lượng cho Salmonella trong gà và gà tây. FSIS cũng đã mở rộng chương trình lấy mẫu thăm dò cho các phần thịt gà non để tạo ra dữ liệu vi sinh vật để giúp thông tin cho các chính sách tương lai và đã chuyển từ việc sử dụng các bài kiểm tra dựa trên sự hiện diện sang các bài kiểm tra xác định số lượng tất cả các tế bào Salmonella.

USDA spending bill seeks protections on China chicken imports | 2017-07-12 | Agri-Pulse | Agri-Pulse Communications, Inc.

FSIS sẽ tiếp tục tìm kiếm ý kiến của các bên liên quan về khung pháp lý được đề xuất này. Cơ quan sẽ có mục tiêu là thận trọng và minh bạch trong cách tiếp cận của mình khi chuyển sang thực hiện một chiến lược cuối cùng. FSIS sẽ công bố một thông báo đề xuất để tuyên bố Salmonella là một chất gây ô nhiễm trong các sản phẩm gà NRTE có bọc vỏ hoặc nhồi nhân vào năm 2022, và dự kiến sẽ công bố các quy định và chính sách đề xuất khác thực hiện chiến lược này vào năm 2023, với mục tiêu hoàn thành bất kỳ quy định nào vào giữa năm 2024.

Kết luận

Việc kiểm soát Salmonella trong sản phẩm gia cầm là rất quan trọng để bảo vệ sức khỏe của người tiêu dùng. FSIS đang xem xét một khung pháp lý mới để áp dụng một chiến lược mới để kiểm soát Salmonella trong sản phẩm gia cầm và giảm thiểu số ca nhiễm Salmonella liên quan đến các sản phẩm này. Cơ quan sẽ tiếp tục tìm kiếm ý kiến của các bên liên quan và thận trọng trong cách tiếp cận của mình khi chuyển sang thực hiện một chiến lược cuối cùng.

Lược dịch & biên soạn lại bởi Phương Quyên.

Nguồn tham khảo

https://www.fsis.usda.gov/inspection/inspection-programs/inspection-poultry-products/reducing-salmonella-poultry/proposed

Tìm kiếm:

 • FSIS xem xét khung pháp lý mới để kiểm soát Salmonella
 • FSIS công bố thông báo đề xuất về Salmonella trong sản phẩm gà NRTE
 • FSIS thu thập bằng chứng khoa học về chiến lược kiểm soát Salmonella
 • FSIS mở rộng chương trình lấy mẫu thăm dò cho các phần thịt gà non
 • FSIS hoàn thành hồ sơ rủi ro cho các loại Salmonella gây bệnh trong gia cầm
 • FSIS hợp tác thực hiện các đánh giá rủi ro định lượng cho Salmonella trong gà và gà tây
 • FSIS chuyển từ việc sử dụng các bài kiểm tra dựa trên sự hiện diện sang các bài kiểm tra xác định số lượng tất cả các tế bào Salmonella
 • FSIS tìm kiếm ý kiến của các bên liên quan về khung pháp lý được đề xuất

 

Chuyên mục: