Chuyển tới nội dung
Trang chủ » Blog » Khám chữa bệnh phát thuốc miễn phí tại Thiền Viện Thiện Mình (Vĩnh Long 25-09-2022)

Khám chữa bệnh phát thuốc miễn phí tại Thiền Viện Thiện Mình (Vĩnh Long 25-09-2022)

Một số hình ảnh công tác chuẩn bị buổi sáng ngày 25-09-2022:

Địa chỉ (định vị Google Map) thiền viện Thiện Minh: https://maps.app.goo.gl/GJSXL7z86euFCMDJ8?g_st=ic

Chương trình có sự tham gia của nhóm thiện nguyện Hồn Nhiên và trường đại học Cửu Long (tỉnh Vĩnh Long).

Nhóm thiện nguyện Hồn Nhiên
Cán bộ & sinh viên từ Trường đại học Cửu Long
Chuyên mục: