Chuyển tới nội dung
Trang chủ » Blog » Thông báo cập nhật giá bán lẻ từ 18/5/2023

Thông báo cập nhật giá bán lẻ từ 18/5/2023

English & Korean below:

Cập nhật giá: Trứng gà ác sẽ điều chỉnh giá từ ngày 15/08/2023

Kính gửi Quý khách hàng thân mến,

Chúng tôi, đại diện của cửa hàng trứng gà ác Phương Quyên, xin thông báo về việc điều chỉnh giá bán lẻ của trứng gà ác, áp dụng từ ngày 15/08/2023.

Do tình hình giá cả và chi phí liên quan tăng cao, chúng tôi tăng giá bán lẻ mỗi hộp trứng thêm 9.000 VND:

  • Hộp 30 trứng gà ác so: 128.000 VND
  • Hộp 30 trứng gà ác tiêu chuẩn: 138.000 VND

Để đảm bảo chất lượng và an toàn sản phẩm, chúng tôi cam kết đền trứng hỏng và cung cấp trứng tươi mới chất lượng cao cho mỗi bữa ăn.

Cửa hàng trứng gà ác Phương Quyên hân hạnh được hỗ trợ từ các đơn vị kinh doanh thực phẩm quốc tế, giúp đảm bảo Quý khách hàng luôn được hưởng các quyền lợi tiêu chuẩn quốc tế, bao gồm miễn phí giao hàng toàn quốc*.

Xin chân thành cảm ơn sự ủng hộ và tin tưởng của Quý khách. Nếu cần hỗ trợ hoặc có thắc mắc, vui lòng liên hệ qua số điện thoại hoặc email dưới đây.

Trân trọng,

Steven TO
Marketing Manager tại Quyên Trứng Gà
[email protected]

Price Update: Adjustment of Silkie Eggs Prices from 15/08/2023

Dear Valued Customers,

We, on behalf of Phuong Quyen Silkie Egg Shop, are pleased to inform you about the adjustment in the retail prices of silkie eggs, effective from 15th August 2023.

Due to the increasing costs and related expenses, we are raising the retail prices for each box of silkie eggs by an additional VND 9,000:

  • A pulp of 30 first eggs: VND 128.000
  • A pulp of 30 medium-size eggs: VND 138.000

To ensure product quality and safety, we commit to replacing any damaged eggs and providing fresh, high-quality eggs for every meal.

Phuong Quyen Silkie Egg Shop is delighted to be supported by international food business units, ensuring our customers always enjoy international standard privileges, including nationwide free delivery*.

We sincerely thank you for your support and trust. If you require any assistance or have any inquiries, please feel free to contact us through the phone number or email provided below.

Best regards,

2023년 8월 15일부터 유기농 오골계란 가격 조정 안내

존경하는 고객님께,

푸옹 크엔 오골계란 상점 대표로서, 2023년 8월 15일부터 오골계란의 소매 가격이 조정됨을 알리게 되어 기쁩니다.

증가하는 비용 및 관련 비용으로 인해, 각 오골계란 상자의 소매 가격을 추가로 VND 9,000 인상하게 되었습니다:

30개의 초란 펄프: VND 128.000
30개의 중간 크기의 달걀 펄프: VND 138.000

제품의 품질과 안전성을 보장하기 위해, 우리는 손상된 달걀을 교체하고 매 식사에 신선하고 고품질의 달걀을 제공하는 것을 약속드립니다.

푸옹 크엔 오골계란 상점은 국제 식품 사업부로부터 지원을 받아 고객님께 항상 국제 표준의 혜택을 누리실 수 있습니다, 이에는 전국 무료 배송*도 포함됩니다.

지속적인 지원과 신뢰에 진심으로 감사드립니다. 도움이 필요하거나 문의 사항이 있으시면 아래 제공된 전화번호 또는 이메일을 통해 언제든지 저희에게 연락해 주시기 바랍니다.

감사합니다,

Steven TO
마케팅 매니저

 

Chuyên mục: