Chuyển tới nội dung
Trang chủ » Blog » Thông báo: cập nhật chính sách giao hàng (trứng gà ác) trên toàn quốc Việt Nam

Thông báo: cập nhật chính sách giao hàng (trứng gà ác) trên toàn quốc Việt Nam

Kính gửi khách hàng yêu quý, từ tháng 6 năm 2023, shop Quyên Trứng Gà xin trân trọng thông báo rằng chúng tôi sẽ nhận các đơn hàng tại tất cả các huyện trong TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh thành khác trên toàn quốc Việt Nam.

 

chính sách giao hàng trứng gà ác (toàn quốc) miễn phí giao hàng TP. Hồ Chí Minh

Chính sách giao hàng 2023-06-11

Miễn phí giao hàng tại các quận TP. Hồ Chí Minh

Quyên sẽ tiếp tục duy trì chính sách miễn phí giao hàng tại các quận trong TP. Hồ Chí Minh như trước đây.

Trợ giá VND 30,000 cho mọi đơn hàng đi huyện & các tỉnh thành trên toàn quoosc

Đối với các đơn hàng trứng gà ác tại các huyện và tỉnh, phí giao hàng cố định đã được giảm từ VND 69,000 xuống còn VND 39,000 (shop đã hỗ trợ giảm VND 30,000).

Chương trình hỗ trợ giảm giá này áp dụng cho:

  • Các đơn hàng tại các huyện còn lại tại TP Hồ Chí Minh và các tỉnh thành khác;
  • Phí giao hàng trên áp dụng cho từ 1 đến 3 hộp, đảm bảo chống va đập. Điều này có nghĩa là nếu khách hàng mua từ 1 đến 3 hộp thì phí giao hàng vẫn là VND 39,000. Tuy nhiên, nếu mua 4, 5 hoặc 6 hộp, phí sẽ là VND 78,000 (tức là VND 39,000 x 2);
  • Chỉ áp dụng cho loại hộp dẹp đóng gói theo kiểu Hàn Quốc với 30 trứng (mã hàng VS/VL).

Trân trọng,

Phương Quyên.

Tải file PDF: Chính sách giao hàng trứng gà ác 2023-06

QUICK TRANSLATION IN PLAIN ENGLISH & KOREAN:

Enjoy free delivery to any district in Ho Chi Minh City.

This offer applies to all products, including Korean-style rice husk liners and flat boxes

모든 호치민시 구역에 무료 배송해 드립니다.

(한국식 쌀겨 안감과 평면 상자를 포함한 모든 제품에 적용됩니다)

Flat rate for long distance delivery: VND 39,000

  • Applies to the remaining districts of Ho Chi Minh City (suburban areas) and other provinces;
  • This delivery fee covers 1~3 boxes and ensures protection from impact;
  • Only available for the Korean-style flat box with 30 eggs (SKU: VS/VL).

장거리 배송비: 39,000동

  • 호치민시의 남은 구역(교외 지역)과 다른 지방에 적용됩니다;
  • 이 배송비는 1~3개의 상자를 포함하며 충격으로부터 보호해 줍니다;
  • 한국식 평면 상자에 담긴 30개의 달걀(SKU: VS/VL)에만 사용할 수 있습니다.
Chuyên mục: